B2B eCommerce

B2B e-Commerce voor klantportaal

Project

Organisatie

 • Multinational in specialty chemicals industrie
 • 5 miljard euro omzet per jaar
 • B2B en B2B2C

Situatie

 • Uitbreiding van centraal klantportaal met B2B e-commerce functionaliteit voor bestaande klanten die al contractuele afspraken hebben voor orders
 • Andere kanalen voor orders (telefoon, email, EDI, etc) moeten parallel aan elkaar kunnen werken

Uitdagingen

 • Ter vervanging van email gebaseerde orders en een verouderde system van 1 business unit. Orders met jaaromzet van 200+ millioen Euro die via deze systemen ondersteunt worden mag niet verstoord worden. Niet geleverde of verkeerde orders kunnen grote impact hebben op de klantorganisaties.
 • Focus op functionaliteit te leveren die voor de grootste waarde verantwoordelijk is. En uitzonderingen sterk te beperken.
 • De oplossing moest zich bewijzen voordat er ruimte kwam voor bredere uitrol
 • Stapsgewijze implementatie moet mogelijk zijn voordat bestaande systemen uitgefaseerd kunnen worden.
 • De nieuwe functionaliteit moest ook uitbreidbaar zijn naar business units die nog geen B2B e-commerce functionaliteit hadden
 • Het centrale ERP systeem bevat al de meeste logica. De logica kan per business unit anders zijn
 • Het centrale ERP systeem kan alleen indirect ontsloten worden naar het SaaS klantportaal platform
 • Hoge gebruikerservaring eisen die niet te realiseren zijn met de beschikbare integraties van het centrale ERP systeem en de inrichting van het ERP systeem

Resultaten

 • Functionaliteit live volgens planning met goede gebruikers feedback
 • Order afhandeling logica volledig in het ERP systeem zodat verschillende kanalen voor orders niet tot voorraad en/of levering-‘clashes’ kunnen leiden
 • SAP ERP ingericht voor klanten in scope van. de eerste uitrol
 • Integratie van klantportaal met SAP via een middleware laag bestaande uit een ESB en Azure cloud omgeving
 • ESB integratie en BAPI integratie opgezet met SAP ERP
 • Monitoring en logging van integratie door de hele keten

Rol

 • Lead Solution Architect
 • Informatie architect
 • Integratie Manager

Verantwoordelijkheden

 • Product Manager ondersteunen bij requirements analyse en opstellen van fasering
 • Opstellen van Project Start Architectuur in samenwerking met solution architecten van alle teams betrokken (klantportaal, ESB, Azure Middleware, SAP, Digital) en goedkeuring verkrijgen van Enterprise Architecture Board
 • Project Manager ondersteunen bij het opstellen van budget en plannen
 • Functionele specificatie van integraties voor de bekende scope
 • Bij de eerste 2 releases onder andere opstellen van detailontwerp van integraties, opstellen van E2E integratie testen, begeleiden van teams
 • Samen met digital solution architect het project voorzien van API standaarden en richtlijnen, ontwikkel-strategie en vertaling van non-functional requirements naar operationele metrics
 • Ondersteunen bij E2E testen en analyse van gevonden bugs