C2C product modelwijziging

Nieuw commercieel product model implementeren in “Order to Invoice” keten

Project

Organisatie

 • Logistieke dienstverlener – Post divisie
 • Bezorging van gemiddeld 8 miljoen brieven per dag

Situatie

 • SAFe met veel Agile Release Trains
 • Veel applicaties die gewijzigd moeten worden
 • Veel integraties die gewijzigd moeten worden

Uitdagingen

 • Hoge tijdsdruk met harde deadline
 • Oude en nieuw product modellen moeten naast elkaar blijven werken voor meerdere jaren
 • Nieuw product model niet 100% stabiel
 • Wijzigingen in meeste applicaties in de keten en integraties
 • Structuur van SAFe implementatie heeft geen afstemmingstructuur om wijzigingen door ketens te organiseren en te co√∂rdineren
 • 4 Agile Release Trains betrokken met ieder een eigen werkwijze, doelstellingen en specifieke focus.
 • ARTs die meerdere divisies als stakeholder hebben waardoor prioriteitstelling lastig is en ook toegang tot resources soms lastig was
 • Onvoldoende capaciteit bij delivery teams om alle initiatieven te kunnen bedienen waardoor druk op delivery teams ontstond om verschillende stakeholders te kunnen ondersteunen
 • Onderschatting van de impact van de wijzigingen die nodig waren

Resultaten

 • Features op tijd ingediend en op de juiste momenten ingepland
 • Live gang zonder significante problemen

Rol

 • Domein architect voor order intake, order processing, logistiek en informatievoorziening (vanuit 1 ART)

Verantwoordelijkheden

 • Afstemming met lead architect
 • Afstemming met platform owners, applicatie consultants, en andere betrokkenen binnen eigen ART en daarbuiten
 • Feature roadmap opstellen
 • Feature architecturen opstellen
 • Refinements begeleiden
 • Voorbereiding van Program Increment events