Product Information Management implementatie

Product Information Management implementatie

Project

Organisatie

 • Multinational in specialty chemicals industrie
 • 5 miljard euro omzet per jaar
 • B2B en B2B2C

Situatie

 • Plannen voor centrale ontwikkeling en coördinatie van digitale marketing en e-commerce activiteiten vanuit het hoofdkantoor
 • Focus op behoefte gedreven experimenten en vaststellen van toegevoegde waarde van mogelijkheden.
 • Roadmap in eerste instantie bepaald op hoofdlijnen. De uitkomsten van de experimenten bepalen de details van de roadmap en projecten.
 • Behoefte voor Product Informatie Management geïdentificeerd als bron voor interne en externe digitale kanalen zoals websites, klantportaal, mobiele apps, data brokers, externe e-commerce platforms

Uitdagingen

 • Noodzaak voor snelheid om visie te leveren / bewijzen om budget te kunnen zeker stellen
 • Vanwege de nieuwe aanpak en veranderende organisatie structuur was een uitgebreid select traject minder geschikt. Een selectie traject zou veel tijd kosten zonder de onzekerheden t.a.v. de uiteindelijke geschiktheid daadwerkelijk weg te nemen omdat de organisatie nog in verandering was. Daardoor werd er gekozen om een bekend PIM systeem te valideren met de implementatiepartner. Met daarbij de acceptatie van het risico dat het een verkeerde keuze was.
 • Geen centraal Product Informatie Management system aanwezig in de organisatie. En systemen met Product Informatie waren sterk verouderd, gebruik van individuele SharePoint sites en diverse excel sheets
 • Geen geharmoniseerd data model en terminologie gericht op digitale marketing en e-commerce voor de gehele organisatie. De verschillende business units hadden elk een eigen model toegesneden op de eigen behoeftes
 • Externe websites moesten vervangen worden. Daarvoor was een nieuw website platform gekozen.

Resultaten

 • Selectie van centraal PIM systeem met sterke focus op de integratie met gekozen web platform en passend bij gekozen implementatie partner
 • Door Enterprise Architecture Board goedgekeurde Project Start Architectuur
 • PIM systeem live
 • Organisatie breed data model voor PIM systeem opgesteld en geïmplementeerd door PIM partner
 • Initiële data- en documenten migratie van actieve, publieke producten voor de hele organisatie. De migratie was gericht op de belangrijkste product details
 • Integratie met websites corporate en business units zodat producten extern zichtbaar zijn en doorzoekbaar
 • Getrainde PIM super user en key users
 • Het systeem en data model is geschikt gebleken om meer product details op te nemen. En om die details te gebruiken om Product Data Sheets te genereren.

Rol

 • Informatie architect
 • Solution architect
 • Subject Matter Expert

Verantwoordelijkheden

 • Requirements analyse
 • Project Start Architectuur
 • PIM Data Model ontwikkeling en bewaking
 • Product Data Migratie begeleiding voor de initiële upload
 • Product Data uploads
 • Product Data kwaliteit
 • PIM Super User en Key User training opzetten en uitvoeren
 • Coaching PIM Super User