PIM integratie voor website en e-ecommerce

Product Informatie integratie voor nieuwe marketing website en e-commerce

Project

Organisatie

 • Business Unit van chemie multinational
 • 10 miljard euro omzet per jaar
 • B2B en B2C

Situatie

 • Centraal gesponsorde, internationaal sportevenement waar de business unit op kon meeliften
 • Project gestart om nieuwe marketing website met 40+ land-taal combinaties te lanceren waarbij ook ervaring e-commerce opgedaan moest worden

Uitdagingen

 • Bestaande website was sterk verouderd. En het web platform was ‘end of life’ waardoor de website opnieuw ontworpen moest worden.
 • Het project was gestart zonder voldoende rekening te houden met toegang tot product data en documenten. Voornaamste focus was op de gebruikerservaring.
 • Product data en documenten deels beschikbaar in systemen en maar deels niet beschikbaar
 • Beperkte tot geen integratiemogelijkheden bij de bestaande systemen. Daarbij was was de data en/of documentatie niet in het juiste format en/of benodigde talen beschikbaar
 • Business unit maakte geen gebruik van het in andere onderdelen gebruikte PIM systeem. Migratie naar dat PIM systeem was niet haalbaar binnen de deadlines van het project
 • Geen resources beschikbaar voor ontwikkeling van integraties met systemen
 • Geen ervaring met gekozen web platform en e-commerce platform binnen de organisatie.

Resultaten

 • Website live met product data en documenten specifiek per land-taal combinatie. Eerste landen gingen live aan het begin van het sportevenement.
 • Uitbreiding van een integratie oplossing geïmplementeerd, van een andere business unit, dat gebouwd was voor de uitwisseling van product informatie met mobiele apps
 • Bronsystemen aangesloten die op tijd geïntegreerd konden. De overige systeem integraties gedefinieerd en op roadmap geplaatst.
 • Faciliteit ingericht om data / documenten zonder bron met excel sheets te kunnen aanleveren
 • Data migratie en validatie door de organisatie
 • Data management organisatie ingericht voor de eerste landen

Rol

 • Informatie architect
 • Solution architect
 • Subject Matter Expert

Verantwoordelijkheden

 • Project Start Architectuur inclusief goedkeuring door Enterprise Architecture Board
 • Solution en Informatie architectuur voor de integraties en integratie oplossing
 • Ondersteuning aan technisch project manager voor budgettering en planning
 • Implementatie begeleiding o.a. gedetailleerde data mappings, functionele specificatie en functionele testen
 • Coaching van Product Owner voor het Data Management