Projecten

Product Information Management

 • Visie t.a.v. PIM domein ontwikkeld en uitgedragen
 • Referentie architectuur voor PIM domein
 • Canonical Data Model opgesteld om de problematiek van
 • Blueprint & roadmap opgesteld
 • Deel van de stakeholders overtuigd van nut en noodzaak
 • Projecten die gebruik maken van het concept
 • Basis gelegd om in de toekomst, wanneer er budget en prioriteit is, om de roadmap verder uit te voeren
 • Selectie van centraal PIM systeem met sterke focus op de integratie met gekozen web platform en passend bij gekozen implementatie partner
 • Door Enterprise Architecture Board goedgekeurde Project Start Architectuur
 • PIM systeem live
 • Organisatie breed data model voor PIM systeem opgesteld en geïmplementeerd door PIM partner
 • Initiële data- en documenten migratie van actieve, publieke producten voor de hele organisatie. De migratie was gericht op de belangrijkste product details
 • Integratie met websites corporate en business units zodat producten extern zichtbaar zijn en doorzoekbaar
 • Getrainde PIM super user en key users
 • Het systeem en data model is geschikt gebleken om meer product details op te nemen. En om die details te gebruiken om Product Data Sheets te genereren.
 • Website live met product data en documenten specifiek per land-taal combinatie. Eerste landen gingen live aan het begin van het sportevenement.
 • Uitbreiding van een integratie oplossing geïmplementeerd, van een andere business unit, dat gebouwd was voor de uitwisseling van product informatie met mobiele apps
 • Bronsystemen aangesloten die op tijd geïntegreerd konden. De overige systeem integraties gedefinieerd en op roadmap geplaatst.
 • Faciliteit ingericht om data / documenten zonder bron met excel sheets te kunnen aanleveren
 • Data migratie en validatie door de organisatie
 • Data management organisatie ingericht voor de eerste landen
 • Uitbreiding van een integratie oplossing geïmplementeerd voor een andere business unit.
 • Business unit specifieke data mappings gemaakt
 • Nieuwe API endpoints van de integratieoplossing om de websites beter van data en documenten te kunnen voorzien.
 • Geen nieuwe bronsystemen aangesloten
 • Data migratie door organisatie gestart

Commerce

 • Functionaliteit live volgens planning met goede gebruikers feedback
 • Order afhandeling logica volledig in het ERP systeem zodat verschillende kanalen voor orders niet tot voorraad en/of levering-‘clashes’ kunnen leiden
 • SAP ERP ingericht voor klanten in scope van. de eerste uitrol
 • Integratie van klantportaal met SAP via een middleware laag bestaande uit een ESB en Azure cloud omgeving
 • ESB integratie en BAPI integratie opgezet met SAP ERP
 • Monitoring en logging van integratie door de hele keten
 • Analyse van de bestaande data flows voor Order to Invoice keten
 • Analyse van de bestaande integraties
 • Analyse van orderstromen
 • Opleveren van AS IS documentatie met onder andere data flow diagram, applicatie landschap met integraties, systems of record analyse voor verkoop orders
 • Aanbevelingen voor verbeteringen
 • Overdracht van de documentatie en kennis naar de organisatie
 • Opstellen van Feature Roadmap
 • Opstellen van Feature Architecturen
 • Afstemmen met Lead Architect
 • Afstemmen met diverse stakeholders zoals platform owners, applicatie consultants & architecten, business owners
 • Refinements organiseren en ondersteunen
 • Samenhang bewaken
 • Voorbereiding voor Program Increment events

Logistiek

 • Doelarchitectuur opstellen om 10 tot 15 miljoen machinewaarnemingen per dag beschikbaar te maken voor operationele processen en voor tactische & strategische informatievoorziening
 • Doelarchitectuur presenteren in de architectuurboard en goedkeuring verkrijgen
 • Uitdragen van het concept naar verschillende stakeholders
 • Ondersteuning bij het opstellen van implementatie aanpak en plan
 • Programma voor logistiek ondersteunende applicaties. Dit programma liep al 5 jaar.
 • Overnemen van domein architect rol van vertrekkende medewerker met minimale overdracht
 • Samen met andere domein architect en informatie analist, de doelarchitectuur voor deze applicaties opgesteld.
 • Architectuur begeleiding van een deel van de applicaties in dit programma met name gericht op Master Data op het gebied van adresgegevens en routes. Deze gegevens zijn input voor diverse applicaties die verantwoordelijk zijn voor een efficiënte logistieke verwerking en bezorging.

Master Data

 • Analysis van huidige situatie
 • Interviews met kennishouders
 • Documenteren en presenteren van resultaten
 • Aanbevelingen doen

Advies

 • Analyse van situatie
 • Presenteren van pijnpunten
 • Acties adviseren
 • Begeleiding bij opstellen van requirements en acceptatiecriteria
 • (informele) coaching van medewerkers