Projecten

Product Information Management

 • Visie t.a.v. PIM domein ontwikkeld en uitgedragen
 • Referentie architectuur voor PIM domein
 • Canonical Data Model opgesteld om de problematiek van
 • Blueprint & roadmap opgesteld
 • Deel van de stakeholders overtuigd van nut en noodzaak
 • Projecten die gebruik maken van het concept
 • Basis gelegd om in de toekomst, wanneer er budget en prioriteit is, om de roadmap verder uit te voeren
 • Selectie van centraal PIM systeem met sterke focus op de integratie met gekozen web platform en passend bij gekozen implementatie partner
 • Door Enterprise Architecture Board goedgekeurde Project Start Architectuur
 • PIM systeem live
 • Organisatie breed data model voor PIM systeem opgesteld en geïmplementeerd door PIM partner
 • Initiële data- en documenten migratie van actieve, publieke producten voor de hele organisatie. De migratie was gericht op de belangrijkste product details
 • Integratie met websites corporate en business units zodat producten extern zichtbaar zijn en doorzoekbaar
 • Getrainde PIM super user en key users
 • Het systeem en data model is geschikt gebleken om meer product details op te nemen. En om die details te gebruiken om Product Data Sheets te genereren.
 • Website live met product data en documenten specifiek per land-taal combinatie. Eerste landen gingen live aan het begin van het sportevenement.
 • Uitbreiding van een integratie oplossing geïmplementeerd, van een andere business unit, dat gebouwd was voor de uitwisseling van product informatie met mobiele apps
 • Bronsystemen aangesloten die op tijd geïntegreerd konden. De overige systeem integraties gedefinieerd en op roadmap geplaatst.
 • Faciliteit ingericht om data / documenten zonder bron met excel sheets te kunnen aanleveren
 • Data migratie en validatie door de organisatie
 • Data management organisatie ingericht voor de eerste landen
 • Uitbreiding van een integratie oplossing geïmplementeerd voor een andere business unit.
 • Business unit specifieke data mappings gemaakt
 • Nieuwe API endpoints van de integratieoplossing om de websites beter van data en documenten te kunnen voorzien.
 • Geen nieuwe bronsystemen aangesloten
 • Data migratie door organisatie gestart

e-Commerce

 • Functionaliteit live volgens planning met goede gebruikers feedback
 • Order afhandeling logica volledig in het ERP systeem zodat verschillende kanalen voor orders niet tot voorraad en/of levering-‘clashes’ kunnen leiden
 • SAP ERP ingericht voor klanten in scope van. de eerste uitrol
 • Integratie van klantportaal met SAP via een middleware laag bestaande uit een ESB en Azure cloud omgeving
 • ESB integratie en BAPI integratie opgezet met SAP ERP
 • Monitoring en logging van integratie door de hele keten