sorteerwaarnemingen

Doelarchitectuur om waarnemingen beschikbaar maken voor operationele processen en tactisch & strategische informatievoorziening

Project

Organisatie

 • Logistieke dienstverlener – Post divisie
 • Bezorging van gemiddeld 8 miljoen brieven per dag

Situatie

 • Events uit het sorteerproces wordt met machine waargenomen die voor vele verschillende operationele processen waardevolle data bevat
 • Events en gecombineerde data zijn niet beschikbaar voor operationele processen waarbij data op poststuk niveau benodigd
 • Besparingsinitiatieven zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze data

Uitdagingen

 • Post kan meerdere identificaties ontvangen en het combineren van events is daardoor complexer
 • Post komt op vele manier binnen en wordt op verschillende manier verwerkt. Hierbij is het verwerkingsproces sterk afhankelijk van verschillende factoren
 • Er is geen system of record voor de events waar events gecombineerd kunnen worden omdat de grootste waarde in de combinatie van events zit
 • Het volume is groot namelijk 10-15 miljoen events op een gemiddelde dag
 • Applicatie waar de data ontstaat is niet geschikt om als System of Record te dienen.
 • Verschillende mogelijkheden om het system of record mee te realiseren, waaronder nieuwbouw en onderdeel maken van een bestaande applicatie

Resultaten

 • Doelarchitectuur opgesteld en goedgekeurd door architectuur board

Rol

 • Domein architect

Verantwoordelijkheden

 • Business requirements verzamelen
 • Opties uitwerken
 • Doelarchitectuur opstellen
 • Presenteren in architectuur board
 • Presenteren aan stakeholders
 • Kennisoverdracht
 • Ondersteunen en adviseren ten aanzien van implementatie aanpak en plan