Werkwijze

Je organisatie doorloopt 3 fases bij het ontwikkelen van jouw digitale product en/of dienst

In de groeifase weet je nog veel niet. Je hebt dan ook veel onzekerheid. Maar je bent wel overtuigd van de potentie. Je hebt een deel van je stakeholders al overtuigt maar nog niet iedereen. Succes is nog geen garantie

In de verbeterfase heb je al je eerste successen geboekt. Het is nu zaak om dit door te zetten. Uitbreiden en te verbeteren.

In de onderhoudsfase staat je product of dienst als een huis. Je bent toe aan nieuwe dingen. En je wilt dat je product in goede handen is en nog lang doorgroeit.


In elke fase zijn andere competenties nodig

KenmerkenBenodigdOrganisatie
GroeifaseGrote onzekerheid voor de organisatie
Beperkte planbaarheid
Verandering in de organisatie
Tegenstrijdige belangen
Uitproberen, leren en bijstellen
Architectuur die korte termijn en lange termijn in balans houden
Kennis en ervaring van het domein
Roadmap
Ondersteuning bij de uitvoering
Actieve signalering
Actieve bijsturing
Groot project of een programma
VerbeterfaseGrote mate van planbaarheid
Uitbouwen op basis van terugkoppeling van gebruikers
Toegang tot kennis en ervaring
Periodieke evaluatie en aanpassing van gemaakte plannen
Onderhoud aan architectuur
Kleine projecten
OnderhoudsfaseVolledig planbaar
Standaard wijzigingsbeheer
Ervaring met de oplossing
Goede documentatie
Activiteiten in de beheerorganisatie

Methode

Het bovenstaande is een overzicht van de typische producten en activiteiten die je kunt verwachten. Bij elke opdracht wordt gekeken welke je nodig hebt om het doel te bereiken. In overleg met jou wordt een selectie gemaakt. Dit gaat vanuit de uitgangspunten dat het pragmatisch moet zijn, passend bij jou en je organisatie, doelmatig en ‘lean‘ zijn voor korte en lange termijn.

Naast de nodige aandacht voor de oplevering wordt ook expliciet aandacht besteed aan de overdracht van kennis en documentatie. Het doel is dat na afloop van de opdracht dat jij of je organisatie zelfstandig verder kunt.


Contractvormen

ContractAbonnementVoorbeeld
GroeifaseInzet op projectbasis
1 tot 4 dagen per week
Nacalculatie tenzij anders afgesproken
Het opzetten van (domein-) architectuur en roadmap met ondersteuning voor de eerste implementatie- projecten
VerbeterfaseVanaf 2000 Euro per maand
minimum duur is 6 maanden
daarna maandelijks opzegbaar
Advisering en ad hoc ondersteuning voor projecten en/of verandering nadat (domein-)architectuur en roadmap is opgesteld.
OnderhoudsfaseIn deze fase ben je in principe zelfstandig.
In overleg is het mogelijk om een passend abonnement af te spreken

Samen met de medewerkers het opstellen van de visie, architectuur blueprint, referentie architectuur, roadmap, en een canonical data model voor de uitwisseling van product informatie met alle mogelijke kanalen.

Het concept is getoetst aan de bestaande situatie en behoeftes. Daarnaast is het concept ook uitgevoerd in meerdere projecten.

Werkwijze:

  • Directe samenwerking met opdrachtgever, stakeholders en projecten
  • Continue afstemmen van op te leveren producten en activiteiten
  • Continue evalueren wat de vervolgstappen zijn

Adviseren bij het ontwerp en realisatie integraties die een deel van geldende architectuur. De focus was voornamelijk om het project team efficient te laten starten en afwijkingen van de afgestemde architectuur te voorkomen.

Werkwijze:

  • Review project plan en doelstellingen
  • Workshops voor uitleg van architectuur aan implementatie partner
  • Wekelijkse contact met project lead om behoefte aan ondersteuning af te stemmen
  • Bijwerken van architectuur documentatie en bestaand data model

De oplossing om data te leveren aan marketing websites was al geruime tijd operationeel. Er kwamen vragen uit de organisatie over de mogelijk toepassing van de oplossing voor andere kanalen.

Werkwijze:

  • Ad hoc contact om vragen te beantwoorden en mee te denken

Gebaseerd op 20+ jaar ervaring in vooraanstaande organisaties

Ik heb diverse verschillende rollen uitgevoerd in 10-tallen grote en (soms) kleinere projecten. Elke project voegt weer nieuwe ervaring en inzichten toe die toepasselijk zijn voor jouw projecten.